Yeni Konular

Cerrahi Aciller

Cerrahi Aciller Güncel

Apandis Gerçekleri

Klinisyenin malpraktis zirvesidir.Apandis, apandisit olduğu anda mahkemeye doğru ince beyaz çizgi oluşur. Sinsi ve hilekar olan apandisit konumuz olmakta.Bir kere %9 ortalama ile ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller Dahili Aciller Güncel

Gastrointestinal yabancı cisimler ve Özofagus

Yabancı cisim, adı üstünde, nereden geldiği, nereye gittiği önemli değil, asıl olan bu eylem biçiminin beni nasıl etkileyeceği.Çocuklarda sık görülür, dünyayı sadece elleri, ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Meniere Hastalığı

Meniere (Menier) Hastalığı Nedir?Meniere hastalığı koklea ve labirentte artmış endolenf artışı ilişkili bir rahatsızlıktır. Erkek ve kadınlarda eşit oranlarda görü­lür. Menier hastalığının ilk ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

İğne Belirleyici İle Yabancı Cisim Çıkarılması

İğne Ucu Belirleyici Nasıl Kullanılır? Vücuda saplanan yabancı cisimlerin lokalizasyonu çok önemlidir. İyi lokalize edilemeyen cisimleri çıkarılması ek görüntüleme olanakları olmadığı zaman gereksiz zaman ...
Daha fazla okuyun 2
Cerrahi Aciller

Pnömotoraks

Spontan pnö­motoraksının en sık risk faktörü sigaradır. Bunun yanında kronik akciğer hastalığı ve enfeksiyonlar; spontan pnö­motoraksının gelişme olasılığını arttırır. Primer pnömotoraks Genellikle subplevral bülün rüptü­re ...
Daha fazla okuyun 0
Cerrahi Aciller

Akut apandisit ameliyatsız tedavi edilir mi?

Akut Apandisit Antibiyotikle Tedavisi Son yıllarda akut apandisitte medikal tedaviden bahsedilse de gecikmiş hastalarda perforasyon ve peritonit riski nedeniyle hala güncel tedavi apendektomidir. Bununla birlikte ...
Daha fazla okuyun Akut apandisit ameliyatsız tedavi edilir mi? için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Parasentez

Pek az miktarda parasentez yapılır: Parasentez, karnı asit ile bombeleşmiş hastalarımızın rahatlaması amacı ile yapılan girişimlerden biri. Abdominal kompartman sendromuna yol açabilen bu ...
Daha fazla okuyun Parasentez için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Peritonsiller Apse Nedir?

Peritonsiller Apse Baş ve boyunun yetişkinlerde en sık derin enfeksiyonudur. genel olarak tonsiller kapsül ve üst konstriktör kas ara­sında kadar ilerleyebilen yüzeyel enfeksiyonla baş­lar. ...
Daha fazla okuyun Peritonsiller Apse Nedir? için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Akut kolesistit ve Safra Kesesi Hastalıkları

Akut kolesistit Nedir? Akut kolesistit safra kesesiin inflamatuar bir hastalığıdır. En çok safra kesesi taşları nedeniyle oluşur. Eğer enflamasyondan sonra bakteri invazyonu meyda­na ...
Daha fazla okuyun Akut kolesistit ve Safra Kesesi Hastalıkları için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Aort Diseksiyonu

Aort Diseksiyonu Nedir ? Aort damarı duvarı 3 tabakadan oluşur. bunlardan iç tabakasının harabiyeti sonucu aort diseksiyonu oluşur. Kan, damar duvarının orta tabakasına girerek ilerler. ...
Daha fazla okuyun 2
Cerrahi Aciller

Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama

Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama I- Stanford sınıflaması: Tip A: Çıkan aorta Tip B: İnen aorta II- DeBakey sınıflaması: Tip I: Çıkan aorta, aortik ark ...
Daha fazla okuyun Anevrizma Diseksiyonu Sınıflama için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Aort Anevrizması

Anevrizma Patogenez Aort Damar yapısındaki  media tabakasının harabiyeti anevrizma  patogenezinde  önemlidir.  İlk belirtiler intimada başlar. Anevrizmatik aortada elastin, kollajen ve fibrolameller yapı azalır. Adventisya tabakasında inflamasyon gelişir. Sakküler anevrizma yapısı ise artmış rüptür riski taşır(5 cm altı bile). Büyük anevrizmalar küçüklerden ...
Daha fazla okuyun 1
Cerrahi Aciller

Renal Kolik Tedavisi

Renal kolik tedavisinde antispazmodikler ağrı kesilmesinde faydalı iken, taşın düşme olasılığını azaltarak zararlı olabilmektedir. Alfa blokerler, Kalsiyum kanal blokerleri, desmopresin tedavide kullanılan diğer ilaçlardır. ...
Daha fazla okuyun 3
Cerrahi Aciller Dahili Aciller

Çömezin En Sık Yaptığı Hatalar ve Kıdemliden Kaçırdığı Hastalar

‘Kırmızı elbisemi giydim’ Lana Del Rey Ektopik gebelik rüptürü ve tansiyon: Efsanevi bilgilerden biri olan ‘Ektopik gebelik rüptürü senkop ile sonuçlanır’ bilgisinin güvenirliği tartışılır ortaklar. ...
Daha fazla okuyun Çömezin En Sık Yaptığı Hatalar ve Kıdemliden Kaçırdığı Hastalar için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Pnömotoraks hacim hesabı nasıl yapılır?

Pnömotoraks Pnömotoraks Hacim Hesabı: ...
Daha fazla okuyun Pnömotoraks hacim hesabı nasıl yapılır? için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Ankle-Brakial İndeks

Ankle-Brakial İndeks: Ayak bileği /brakiyal sistolik basınç oranıdır. Her iki brakiyal arter basıncı ayakbileği basıncından yüksektir. ABI:~< 1  ABI=0.5-0.9 ise teksegmentte periferik obstriktif ...
Daha fazla okuyun Ankle-Brakial İndeks için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Acil Serviste Batın Tomografisi Endikasyonları

‘Ankara Devlet Su İşleri’ Ankaralı Turgut 1-) Karın ağrısı acil servis başvurularının yaklaşık %5-%8’ini oluşturur. Bu hastaların %18-%25’inin hastaneye yatışı gerekir. 2-) İleri ...
Daha fazla okuyun Acil Serviste Batın Tomografisi Endikasyonları için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Akut Apandisit için önemli bilgiler

 Akut Apandisit için dikkat edilmesi gereken durumlar İdrar tetkiki, idrar yolu enfeksiyonu dışlamada kullanılıyor. Ancak 1/3 olguda pyüri/hematüri görülüyor. CRP, PNL ve WBC değerlerinin ...
Daha fazla okuyun Akut Apandisit için önemli bilgiler için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Spinal Kord Kompresyonu Nasıl Dışlanır

...
Daha fazla okuyun Spinal Kord Kompresyonu Nasıl Dışlanır için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Göz Hastalıkları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Lokal Anesteziklerin Kullanımındaki Tehlikeler: Hastanın tek başına uygulaması tehlikelidir, çünkü hasta bilmediği için anestezi uygulanmış göze ek hasar verilebilir. Üstelik çoğu anestezikler iyileşmeyi ...
Daha fazla okuyun Göz Hastalıkları İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ

  DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ DPL Pozitif olduğu parametreler Şüpheli olduğu parametreler 1-Aspirasyonda 10 ml kan gelmesi 1-Aspirasyonda pembe sıvı alınması 2-Eritrosit sayısının 100000/mm3 ...
Daha fazla okuyun DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJ için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Arpacık enfeksiyonu nedir?

Arpacık (Hordeolum ) Arpacık, göz kapağı bezlerinin yaygın bir enfeksiyonudur: meibomian bezlerinde (iç hordeolum) ve Zeis veya Moll bezlerinde (dış hordeolum). En sık ...
Daha fazla okuyun Arpacık enfeksiyonu nedir? için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Kot Kırığı Ne Kadar Hafife Alınmalı

Özet Kot kırığı travma hastalarında sık görülen, iç organ yaralanması yapabilen, pediatrik ve geriatrik yaş gruplarında özel ilgi gösterilmesi gereken patolojik bir hadisedir.   ...
Daha fazla okuyun Kot Kırığı Ne Kadar Hafife Alınmalı için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Çene Çıkığına Yaklaşım

 ‘O kadar soğuktu ki, yılanların bile postu vardı ’ Kanat Güner Özet Çene eklemi konjenital malformasyonlar ve travma sonucu yerinden çıkabilir. Mandibula genellikle ...
Daha fazla okuyun 4
Cerrahi Aciller

Sistofiks

Sistofiks Nedir? ...
Daha fazla okuyun Sistofiks için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Akut Divertikülit Sık Görülür Mü

‘Böyleyken ne işler açtı başımıza’ Homeros, İLYADA Serzeniş Akut divertikülit özellikle batı toplumunda sık görülen bir hastalık. Seksen beş yaş üstünde %65 oranında ...
Daha fazla okuyun Akut Divertikülit Sık Görülür Mü için yorumlar kapalı
Cerrahi Aciller

Karın Ağrısında Doğru Görüntüleme

Batın Tomografisi ‘Işık, ışık, her yer ışık’ Uykuluk Batın Karın ağrısı acil servise başvuran hastalarda sık saptanan bir yakınma. Karın ağrısına yönelik doğru ...
Daha fazla okuyun Karın Ağrısında Doğru Görüntüleme için yorumlar kapalı